Hasła do definicji:

pagórek

HasłoOkreślenie hasła
górkapagórek
wydmapagórek piasku
wzniesieniepagórek, wzgórze
zaspaśnieżny pagórek
mutonpolodowcowy pagórek
tellpagórek sztuczny
kempagórek polodowcowy
zwałgóra, pagórek
kemczwartorzędowy pagórek
baraniecpagórek skalny
wyniosłośćwzniesienie, wzgórze, pagórek
wzniesieniewzgórze, wzgórek, pagórek
KĘPINApagórek porośnięty krzakami
kopiecwzniesienie, wzgórek, pagórek
DRUMLINpagórek pochodzenia lodowcowego.
tallpagórek z ruinami
kempagórek o płaskim wierzchołku
hałdanasyp, osypisko, piarg, pagórek
talltell, sztucznie uformowany pagórek
drumlineliptyczny, asymetryczny pagórek polodowcowy
kempagórek w szczelinie lodowca
baraniecmuton, podłużny pagórek skalny
baraniecpodłużny pagórek podłoża skalnego
Górawzgórze, pagórek, górotwór, wyniosłość terenu
kempagórek utworzony w czasie tajania lodowca
benbenw mitologii egipskiej pagórek - zaczątek świata
areopagwzgórze Marsa w Atenach (Pagórek Gradywa)
tellpagórek powstały z nawarstwienia szczątków dawnych osad
Golgotaskalisty pagórek, na którym ukrzyżowano Chrystusa Pana
tufurpagórek o średnicy do 2 m pochodzenia mrozowego
palsopagórek pokryty torfem z lodowymi warstwami i soczewkami
kupafura, kopa, stóg, nasyp, usypisko, kopiec, pagórek, piramida
sandrzandr, stożkowy pagórek z piasku wymywanego spod lodowca
mutonpodłużny pagórek skalny o powierzchni zaokrąglonej i wygładzonej przez lodowiec