Hasło:

areopag

HasłoOkreślenie hasła
areopagateńska rada
areopagsame alfy i omegi
areopaggrono osób rozstrzygających w sposób autorytatywny jakiejś sprawy
areopagwzgórze w Atenach
areopagtrybunał sądowo-polityczny w starożytnych Atenach
areopagdawniej orzekał o winie Greka
areopagw starożytnych Atenach najwyższy organ ustawodawczy i sądowy
areopaggrono osób, rozstrzygających coś w sposób autorytatywny
areopagwzgórze Marsa w Atenach (Pagórek Gradywa)
areopagw starożytnej Grecji najwyższy organ ustawodawczy i sądowy
areopagateńska rada państwowa (dziewięcioosobowa)
areopagpotocznie o gronie autorytetów
areopagwierchuszka starożytnych Aten
areopagz byłymi archontami
AREOPAGstaroateński organ sądowy
AREOPAGw przenośni: grono speców rozstrzygających spory
AREOPAGwzgórze Aresa
AREOPAGdostojne grono
AREOPAGw starożytnych Atenach: rada mająca uprawnienia ustawodawcze i sądownicze.
AREOPAGgrono osób rozstrzygających o czymś w sposób autorytatywny.