Hasło:

muton

HasłoOkreślenie hasła
mutonpodłużny pagórek skalny o powierzchni zaokrąglonej i wygładzonej przez lodowiec
mutonbaraniec
mutonpolodowcowy pagórek
mutonnajmniejsza część DNA, para nukleotydów, której zmiana prowadzi do mutacji
MUTONbaraniec, typ pagórka polodowcowego.