Hasło:

zwał

HasłoOkreślenie hasła
zwałhałda przy kopalni
zwałgóra śmieci i rupieci
zwałstos śmieci
zwałhałda,stos
zwałusypisko
zwałstos gruzu
zwałsterta
zwałstos obok kopalni
zwałmasa czegoś zsypanego
zwałgruba warstwa gruzu
zwałwysypisko, stos, sterta
zwałpryzma, kupa, fura
zwałkopiec, piramida, kopa
zwałnasyp, usypisko, osypisko
zwałobsypisko, osuwisko, piarg
zwałgóra, pagórek
zwałmnóstwo
zwałosuwisko
zwałgromada
ZWAŁgruba warstwa czegoś zsypanego
ZWAŁhałda