Hasło:

kopiec

HasłoOkreślenie hasła
kopiecKościuszki
kopiecKościuszki w grodzie Kraka
kopiecKraka - znajdujący się w Krakowie, na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Podgórze
kopiecJózefa Piłsudskiego, Sowiniec, w Lesie Wolskim, w zachodniej części Krakowa na terenie dzielnicy Zwierzyniec
kopiecWandy w Nowej Hucie, córki Kraka co nie chciała Niemca
kopiecKościuszki w Olkuszu - usypany w 1861 r. dla uczczenia 44. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki
kopiecKościuszki w Połańcu - usypany w dwusetną rocznicę wydanego w dniu 7 maja 1794 roku przez Tadeusza Kościuszkę uniwersału połanieckiego
kopiecKościuszki w Tarnogrodzie - usypany w 1917 roku dla uczczenia setnej rocznicy zgonu Tadeusza Kościuszki
kopiecsztuczna góra
kopiecKościuszki lub Wandy w Krakowie
kopiecpryzma
kopieckopka, kopczyk, kopa
kopiecusypisko, kurhan, wzgórze
kopiecwzniesienie, wzgórek, pagórek
kopiecstos, sterta, zwał
kopiechałda, zaspa, nasyp
kopiecfura, kupa, piramida
kopiecstóg, kopica
KOPIECw Krakowie
KOPIECforma dużego mrowiska
KOPIECpryzma usypanych kartofli