Hasła do definicji:

usypisko

HasłoOkreślenie hasła
nasypusypisko
zwałusypisko
wałusypisko
hałdausypisko, stos
Góranasyp, usypisko
odsypiskousypisko, wał
hałdastos, usypisko
wałziemne usypisko
żwirowiskousypisko żwiru
wałusypisko podłużne
piargusypisko u podnóża
RUMOWISKOusypisko odłamków skalnych
kopiecusypisko, kurhan, wzgórze
STOSIKniewielkie usypisko, sterta
rumowiskousypisko, osypisko, piarg
pagórekusypisko, góra, kupa
zwałnasyp, usypisko, osypisko
osypiskousypisko, obsypisko, osuwisko
RUMOSZusypisko odłamków skalnych
wałpodłużne usypisko z ziemi
pryzmausypisko na przykład piasku
grapagrzbiet skalisty, turnia, usypisko
piargkamieniste usypisko na zboczu góry
piargżwir, głazy, kamienie tworzące usypisko
piramidastos, sterta, usypisko o kształcie piramidy
kupafura, kopa, stóg, nasyp, usypisko, kopiec, pagórek, piramida
bagrowiskousypisko powstałe z piasku, gruzu wybieranego przez pogłębiarkę