Hasło:

wał

HasłoOkreślenie hasła
wałnasyp wzdłuż rzeki
wałpodłużne usypisko z ziemi
wałkorbowy w silniku
wałobronny lub przeciwpowodziowy
wałziemny nasyp
wałkorbowy w samochodzie
wałnasyp
wałprzeciwpowodziowy
wałlina do podnoszenia żagla
wałnasyp przeciwpowodziowy wzdłuż rzeki
wałziemne usypisko
wałwieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Izbica.
wałnapędowy z przegubami
wał...-Ruda : wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów.
wałwieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą.
wałAtlantycki, hitlerowska linia umocnień
wałkorbowy w aucie
wałgrobla, szaniec, grzęda
wałwalec
wałposp. tłumok, tłuk, tępak
wałtuman, gamoń, tępota
wałmatoł, głupi, głupol
wałgłupek, głupiec, przygłup
wałpółgłówek, półgłupek, bęcwał
wałgłąb, cymbał, kołek
wałciołek, pacan, cep
wałcap, trep, młot
wałdureń, bałwan, idiota
wałkretyn, imbecyl, debil
wałmuł, baran, osioł
wałjełop, jełopa, czub
wałpalant, patafian
wałposp. świr, świrus
wałposp. szajbus, kiep
wałwulg. kutafon
wałciemna masa
wałciemny żłób
wałzakuta pała
wałkurzy móżdżek, ptasi móżdżek
wałboże cielę, głupie cielę, marynowane cielę