Hasła do definicji:

organiczny rodnik nienasycony

HasłoOkreślenie hasła
winylorganiczny rodnik nienasycony
alliljednowartościowy rodnik nienasycony
arylrodnik organiczny
acylorganiczny rodnik kwasowy
benzylidendwuwartościowy rodnik organiczny, aromatyczny
benzylrodnik organiczny pochodny toluenu
metylendwuwartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
METYLjednowartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
benzoilrodnik organiczny, reszta kwasowa kwasu benzoesowego
formylrodnik organiczny wywodzący się z kwasu mrówkowego
metoksylrodnik organiczny występujący w eterach, alkoholanach i estrach
aryljednowartościowy rodnik organiczny powstały z odjęcia ze związków aromatycznych atomu wodoru