Hasło:

benzyl

HasłoOkreślenie hasła
benzylrodnik organiczny pochodny toluenu
benzylrodnik aryloalkilowy pochodzący od toluenu