Hasło:

aryl

HasłoOkreślenie hasła
arylrodnik organiczny
arylaromatyczny rodnik
aryljednowartościowy rodnik organiczny powstały z odjęcia ze związków aromatycznych atomu wodoru
arylnp. fenyl
arylnp. naftyl
arylrodnik aromatyczny