Hasło:

metyl

HasłoOkreślenie hasła
metylnajprostszy rodnik alifatyczny wywodzący się od metanu
metylalkil
metyljednowartościowy rodnik alifatyczny wywodzący się od metanu
METYLrodnik alifatyczny wywodzący się od (z) metanu
METYLjednowartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu