Hasło:

benzyliden

HasłoOkreślenie hasła
benzylidendwuwartościowy rodnik organiczny, aromatyczny