Hasła do definicji:

chłop w dawnej Polsce

HasłoOkreślenie hasła
wieśniakchłop w dawnej Polsce
mużykzacofany chłop w dawnej Rosji
bojarna wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej: chłop wolny od pańszczyzny
acanpan w dawnej Polsce
prawokardynalne w dawnej Polsce
kamesdostojnik w dawnej Polsce
tynfmoneta w dawnej Polsce
mytocło w dawnej Polsce
senatrada królewska w dawnej Polsce
łanowepodatek gruntowy w dawnej Polsce
PODCZASZYkiper króla w dawnej Polsce
MINCERZw dawnej Polsce pracownik mennicy
podkanclerzyw dawnej Polsce wysoki urzędnik
podskarbiw dawnej Polsce zarządzał skarbem
ŻUPAkopalnia soli w dawnej Polsce
rokiposiedzenie sądu w dawnej Polsce
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
podkanclerzw dawnej Polsce wysoki urzędnik
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne
ROKIposiedzenia sądowe w dawnej Polsce
Wojskiw dawnej Polsce urzędnik ziemski
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
ROKIkadencje sądowe w dawnej Polsce
syndykw dawnej Polsce: urzędnik miejski
SYNDYKw dawnej Polsce urzędnik miejski
PODSKARBIminister finansów w dawnej Polsce
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
WŁODARZEw dawnej Polsce zarządcy dworscy
półgroszmoneta bita w dawnej Polsce
uzualiściwędrowni muzykanci w dawnej Polsce
deputatw dawnej Polsce członek trybunału
SZOSpodatek mieszczan w dawnej Polsce
KOMESzarządca prowincji w dawnej Polsce
ordatatarskie wojsko w dawnej Polsce
pobórw dawnej Polsce podatek gruntowy
rajcaw dawnej Polsce urzędował w ratuszu
wilkierzustawa rady miejskiej w dawnej Polsce
serzynektanie, niefarbowane płótno w dawnej Polsce
FRANTw dawnej Polsce wędrowny komediant, błazen
władykaw dawnej Polsce: władca, pan, zwierzchnik