Hasło:

podstoli

HasłoOkreślenie hasła
podstoliniżej od stolnika
podstolizastępował stolnika
podstolistaropolski urząd
podstoliurzędnik dworski
podstoliusługiwał przy stole królewskim lub księżecym
podstolitytuł honorowy w dawnej Polsce
podstolidawniej;tytuł honorowy urzędnika ziemskiego
PODSTOLIdawny urzędnik doglądający biesiadnego stołu księcia lub króla
PODSTOLIkuchmistrz, stolnik, podczaszy, krajczy, ..., cześnik
PODSTOLIdawny urzędnik (ucztowy) wyższy rangą od cześnika