Hasło:

skartabellat

HasłoOkreślenie hasła
skartabellatświeżo uzyskane szlachectwo, uprawniające do korzystania tylko z części przywilejów szlacheckich
skartabellatniepełne szlachectwo
skartabellatw dawnej Polsce: szlachectwo niepełne