Hasło:

sarmatyzm

HasłoOkreślenie hasła
sarmatyzmcechy charakteru, wady i obyczaje starej, rubasznej szlachty polskiej
sarmatyzmstaroszlachecka rubaszność
sarmatyzmformacja kulturowa w dawnej Polsce
SARMATYZMkomedia Franciszka Zabłockiego
SARMATYZMstaroszlachecka rubaszność, prostota
SARMATYZMstyl życia i obyczaje polskiej szlachty z XVII i XVIII w.