Hasło:

ront

HasłoOkreślenie hasła
rontdawny patrol wojskowy
rontsprawdzał czujność wart
rontobchód warty
rontpatrol straży grodzkiej, obozowej lub wojskowej
ronttron zmieniony w wojskowy patrol
rontkontrola czujek
rontpatrol wojskowy w dawnej Polsce
rontdawny patrol kontrolujący nocą warty
rontnocny patrol wojskowy przestarzale
RONTdawniej patrol kontrolujący w nocy warty i posterunki
RONTdawny nocny patrol