Hasła do definicji:

wzrost cen na giełdzie

HasłoOkreślenie hasła
hossawzrost cen na giełdzie
hossadługotrwały wzrost cen na giełdzie lub kursu papierów wartościowych
ceduławykaz cen akcji na giełdzie
bessaspadek kursu cen towarów notowanych na giełdzie
bessaspadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów na giełdzie
zwyżkawzrost na przykład cen
hossawzrost na giełdzie
boomhossa, wzrost na giełdzie
reflacjawzrost cen następujący po okresie, w którym kształtowały się one poniżej kosztów produkcji