Hasło:

ceduła

HasłoOkreślenie hasła
ceduławykaz cen akcji na giełdzie
cedułatabela zawierająca dane dotyczące częstotliwości występowania liter alfabetu, cyfr i znaków danego języka w składzie drukarskim
ceduławykaz przesyłek pocztowych
cedułaurzędowy komunikat giełdowy
cedułaraport z giełdy
cedułaprospekt, reklama
cedułakartka, kwit, zlecenie na piśmie dawniej
ceduładawniej dopisek w liście umieszczony po podpisie, notatka
cedułagiełdowy wykaz
cedułagiełdowy wykaz kursów
CEDUŁAcodzienny wykaz kursów na jakiejś giełdzie