Hasło:

hossa

HasłoOkreślenie hasła
hossacieszy maklerów
hossacieszy giełdowych inwestorów
hossawzrost cen na giełdzie
hossaantonim bessy
hossabogaci graczy giełdowych
hossacieszy maklera
hossagiełdowa zwyżka
hossawzrost na giełdzie
hossazwyżka na giełdzie
hossazwyżka kursu papierów wartościowych na giełdzie
hossawzrost kursu akcji
hossaboom, byki w akcji
hossacieszy giełdowych graczy
hossagiełdowy trend zwyżkowy
hossadługotrwały wzrost cen na giełdzie lub kursu papierów wartościowych
hossapoprawia humor maklerom
hossarozkwit, prosperity, bonanza
hossatłuste lata, zwyżka kursów, rozwój (gospodarczy)
hossawzrost koniunktury, dobra (sprzyjająca) koniunktura, dobra passa
HOSSAprzeciwieństwo bessy
HOSSAzwyżka kursu papierów wartościowych
HOSSAzwyżka akcji na giełdzie