Hasło:

bessa

HasłoOkreślenie hasła
bessaspadek notowań na giełdzie
bessaantonim hossy
bessaprzeciwieństwo hossy
bessapsuje humor maklerom
bessaspadek kursu akcji na giełdzie
bessazałamanie na giełdzie
bessaspadek kursu cen towarów notowanych na giełdzie
bessadołek dla maklera
bessazły okres w czyimś życiu
bessaczas niedźwiedzi na giełdzie
bessaLuis Agustina, ur. 1922, pisarka portugalska
bessagiełdowe załamanie
bessagiełdowy trend spadkowy
bessaspadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów na giełdzie
bessakrach, spadek
bessakryzys w gospodarce
bessadekoniunktura, recesja, stagnacja, zastój, kryzys
BESSAspadki na giełdzie
BESSAsmuci giełdowych graczy
BESSAokres giełdowych spadków