Synonimy słów: rezultat, następstwo : 32

synonimy123.pl

Hasło do krzyżówki:

rezultat następstwo

HasłoOkreślenie hasła
wynikrezultat, następstwo
SKUTEKwynik, rezultat, efekt, następstwo
skutekrezultat
implikacjaskutek, rezultat
produktrezultat, efekt
efektrezultat, wynik
skutekwynik, rezultat
dziełorezultat pracy
tapicerkarezultat obijania
wynikrezultat meczu
dziełorezultat, praca
skutekrezultat, efekt
zubożenierezultat pauperyzacji
wynikskutek, rezultat
ilorazrezultat podstawowego działania
pokłosieefekt, wynik, rezultat
WYNIKrezultat, efekt, skutek
nagromadzenierezultat długotrwałego ściągania
nudarezultat braku zainteresowania
EFEKTrezultat, wynik, skutek
owocprzen. rezultat, wynik
następstworezultat, konsekwencja, implikacja
zasługawartościowy rezultat działania
wypadkowarezultat, wynik, suma
rekordzistama najlepszy rezultat
pokłosiewynik, rezultat działalności
konsekwencjarezultat, produkt, owoc
wynikrezultat obliczeń, rozwiązanie, odpowiedź
robotarezultat pracy, dzieło, wytwór
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
konkluzjamorał, refleksja, rezultat rozumowania
wniosekrezultat rozumowania, konkluzja, podsumowanie
plonprzen. rezultat, wynik, efekt
zachowanierezultat działania bodźców zewnętrznych
POKŁOSIEwynik, rezultat jakiegoś działania
płódprzen. rezultat, wynik, plon
twórrezultat pracy, wytwór, utwór
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
uniarezultat synodu w Brześciu Litewskim
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja