Hasła do definicji:

rezultat, następstwo

HasłoOkreślenie hasła
wynikrezultat, następstwo
SKUTEKwynik, rezultat, efekt, następstwo
skutekrezultat
wynikskutek, rezultat
zubożenierezultat pauperyzacji
efektwynik, rezultat
produktrezultat, efekt
implikacjaskutek, rezultat
efektrezultat, wynik
skutekwynik, rezultat
dziełorezultat pracy
wynikrezultat meczu
dziełorezultat, praca
tapicerkarezultat obijania
skutekrezultat, efekt
pokłosiewynik,rezultat działalności
poskutkowaćosiągnąć rezultat, wynik
nudarezultat braku zainteresowania
ilorazrezultat podstawowego działania
pokłosieefekt, wynik, rezultat
rekordzistama najlepszy rezultat
owocprzen. rezultat, wynik
dohodowaćosiągnąć rezultat hodowli
konsekwencjarezultat, produkt, owoc
WYNIKrezultat, efekt, skutek
zasługawartościowy rezultat działania
nagromadzenierezultat długotrwałego ściągania
następstworezultat, konsekwencja, implikacja
EFEKTrezultat, wynik, skutek
wypadkowarezultat, wynik, suma
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
wynikrezultat obliczeń, rozwiązanie, odpowiedź
POKŁOSIEwynik, rezultat jakiegoś działania
robotarezultat pracy, dzieło, wytwór
wniosekrezultat rozumowania, konkluzja, podsumowanie
plonprzen. rezultat, wynik, efekt
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
konkluzjamorał, refleksja, rezultat rozumowania
płódprzen. rezultat, wynik, plon
twórrezultat pracy, wytwór, utwór