Hasło:

pokłosie

HasłoOkreślenie hasła
pokłosieliteracki skutek
pokłosiewynik działalności
pokłosiedawniej kłosy pozostałe na ściernisku po żniwach
pokłosiewynik,rezultat działalności
pokłosieefekt, wynik, rezultat
pokłosieskutek, implikacja, następstwo
pokłosiekonsekwencja, produkt, wytwór
pokłosieplon, owoc, żniwo
pokłosiepłód, uzysk
POKŁOSIEwynik, rezultat jakiegoś działania
POKŁOSIEfilm Wł. Pasikowskiego z 12