Hasło:

skutek

HasłoOkreślenie hasła
skutekwynik, rezultat
skutekrezultat
skuteknie ma go bez przyczyny
skutekrezultat, efekt
skutekwynik, następstwo
skutekBYWA OPŁAKANY
skutekkonsekwencja
skuteknie bez przyczyny
skutekzaraz po przyczynie
skutekkonsekwencja postępowania
skutekefekt, wynik, owoc
skutekimplikacja, następstwo, konsekwencja
skutekprodukt, plon
skutekpokłosie, płód
skutekbywa odwrotny od zamierzonego
SKUTEKwynik, rezultat, efekt, następstwo