Hasło:

efekt

HasłoOkreślenie hasła
efektsprawianie wrażenia
efektowoc pracy
efektbywa piorunujący
efektwynik, rezultat
efektpiorunujące wrażenie
efektwynik usilnych starań
efektwynik, następstwo
efektwywarte wrażenie
efektłatwe do zaobserwowania zjawisko, którego wystąpienie może być oznaką zakończenia się przeprowadzanej w roztworze reakcji analitycznej
efektindukcyjny) przyciąganie się dwóch cząsteczek w wyniku posiadania przez jedną z nich ładunku
efektcieplarniany lub piorunujący
efektwynik pracy
efektprodukt uboczny
efektskutek
efektrezultat, wynik
efektimpresja, przeżycie, doznanie
efektefekcik, implikacja, konsekwencja
efektprodukt, wytwór, pokłosie
efektplon, owoc, płód
efektżniwo, uzysk
EFEKT(czasami bywa) piorunujący (cieplarniany)
EFEKTrezultat, wynik, skutek