Hasła do definicji:

rezultat meczu

HasłoOkreślenie hasła
wynikrezultat meczu
skutekrezultat
wynikrezultat, następstwo
skutekrezultat, efekt
wynikskutek, rezultat
zubożenierezultat pauperyzacji
produktrezultat, efekt
implikacjaskutek, rezultat
efektwynik, rezultat
skutekwynik, rezultat
dziełorezultat pracy
efektrezultat, wynik
dziełorezultat, praca
tapicerkarezultat obijania
EFEKTrezultat, wynik, skutek
wypadkowarezultat, wynik, suma
pokłosiewynik,rezultat działalności
poskutkowaćosiągnąć rezultat, wynik
ilorazrezultat podstawowego działania
pokłosieefekt, wynik, rezultat
rekordzistama najlepszy rezultat
nudarezultat braku zainteresowania
dohodowaćosiągnąć rezultat hodowli
konsekwencjarezultat, produkt, owoc
owocprzen. rezultat, wynik
WYNIKrezultat, efekt, skutek
zasługawartościowy rezultat działania
nagromadzenierezultat długotrwałego ściągania
następstworezultat, konsekwencja, implikacja
płódprzen. rezultat, wynik, plon
zachowanierezultat działania bodźców zewnętrznych
twórrezultat pracy, wytwór, utwór
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
wynikrezultat obliczeń, rozwiązanie, odpowiedź
POKŁOSIEwynik, rezultat jakiegoś działania
robotarezultat pracy, dzieło, wytwór
SKUTEKwynik, rezultat, efekt, następstwo
wniosekrezultat rozumowania, konkluzja, podsumowanie
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
konkluzjamorał, refleksja, rezultat rozumowania