Hasła do definicji:

przen. rezultat, wynik

HasłoOkreślenie hasła
owocprzen. rezultat, wynik
plonprzen. rezultat, wynik, efekt
płódprzen. rezultat, wynik, plon
efektrezultat, wynik
efektwynik, rezultat
skutekwynik, rezultat
pokłosieefekt, wynik, rezultat
poskutkowaćosiągnąć rezultat, wynik
wypadkowarezultat, wynik, suma
EFEKTrezultat, wynik, skutek
pokłosiewynik,rezultat działalności
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
POKŁOSIEwynik, rezultat jakiegoś działania
SKUTEKwynik, rezultat, efekt, następstwo
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja