Hasła do definicji:

brzmienie

HasłoOkreślenie hasła
dzwonieniebrzmienie
tonbrzmienie
dźwięczeniebrzmienie
tembrbrzmienie, ton
dźwiękgłos, brzmienie
podźwiękbrzmienie, dźwięczenie
DŹWIĘKbrzmienie czegokolwiek
dysonowanienieharmoniczne brzmienie
tembrbrzmienie głosu
huczeniegrzmienie, szumienie, brzmienie
onomatopejabrzmienie jak znaczenie
ochrypłymający chrapliwe brzmienie
onomatopejaznaczenie jak brzmienie
odgłosbrzmienie, pogłos, podźwięk
tontonacja, brzmienie, dźwięk
pobrzękpodźwięk, brzmienie, dźwięczenie
dźwięcznymający donośne brzmienie
głosdźwięk mowy: głosik, brzmienie
brzęczeniewydawanie, wytwarzanie brzęku, brzmienie
obcobrzmiącymający brzmienie obce, nieswojskie
toni brzmienie, i zabarwienie
onomatopejaszmer, szum albo brzmienie
dwudźwiękjedn. brzmienie dwóch dźwięków
eufoniaprzyjemne, harmonijne brzmienie (głosek)
egofonianosowe brzmienie głosu chorego
STROICIELnada instrumentowi właściwe brzmienie
melodiaśpiewne, płynne brzmienie wyrazów, zdań
zabarwieniecharakterystyczne brzmienie głosu lub dźwięku
melodiamelodyjne płynne brzmienie wyrazów, zdań, mowy
głosbrzmienie, dźwięk, mowa, szmer, śpiew, ton
jednobrzmiącyrównobrzmiący ; mąjcy jednakową treść lub brzmienie
muzycznośćmelodyjne,dźwięczne brzmienie frazy,utworu poetyckiego
barwamuycznie;. dźwięk, brzmienie, ton, nuta, tembr
zabarwienieo dźwięku: dźwięk, brzmienie, ton, nuta
fałszza wysokie lub za niskie brzmienie tonu
homonimwyraz mający jednakowe brzmienie, ale odmienne znaczenie
homonimiajednakowe brzmienie wyrazów mających różną wartość znaczeniową
HOMONIMwyraz mający jednakowe brzmienie z innym wyrazem, lecz odmienne znaczenie
barwacharakterystyczne brzmienie dźwięku pozwalające odróżniać od siebie poszczególne głosy i instrumenty
paronimwyraz powiązany z innym przez istnienie tego samego rdzenia lub podobne brzmienie