Hasło:

homonim

HasłoOkreślenie hasła
homonimwyraz mający jednakowe brzmienie, ale odmienne znaczenie
homonimwyraz wieloznaczny
homonimjedno z zadań szaradziarskich
homonimbóg i buk
homonimnp. bal zabawa i bal kloc
HOMONIMwyraz mający jednakowe brzmienie z innym wyrazem, lecz odmienne znaczenie
HOMONIMbrzmi tak samo, ale ma inne znaczenie