Hasło:

ton

HasłoOkreślenie hasła
tondźwięk
tonczasem brzmi fałszywie
tonbarwa, odcień
tonjakość brzmienia głosu
tondźwięk o określonej wysokości
tonglinka kredowa
tonjakość brzmienia instrumentu
tonodcień barwy
tonodmiana koloru
toni brzmienie, i zabarwienie
tonnadawany
tonodcień
tonodcień jak norma
tonpodawany albo nadawany
tonurażony, harmoniczny...
tonstyl mówienia
tondzwon ma swój
tonczęść składowa dźwięku
tonodcień i konwenans
tonsposób mówienia
tonpodaje dyrygent
tondźwięk lub odcień
tonnajstarszy okres neoproterozoiku
tonTajna Organizacja Nauczycielska
tonDuc Thang, 1888-1980, wietnamski działacz komunistyczny
tonstopień nasycenia barwy
tonnuta, półton, akcent
tonmaść, koloryt, tinta
tonoblicze, specyfika
tonpoezja, posmak
tonnastrój, atmosfera, klimat
tonduch, tenor, charakter
tontonacja, brzmienie, dźwięk
tonbywa przewodzący, bywa dramatyczny
tondobry, nadawany, czysty
tondźwięk kamertonu
tonglinka kredowa biała, używana jako wypełniacz wodnych farb klejowych do malowania pomieszczeń
tontembr dźwięku
tonpoziom dźwięku
tonzabarwienie dźwięku