Hasła do definicji:

wyścigowy lub kolejowy

HasłoOkreślenie hasła
torwyścigowy lub kolejowy
torkolejowy lub wyścigowy
TORżużlowy, wyścigowy (kolejowy, kartingowy) lub boczny
torślepy lub wyścigowy
BILETkolejowy lub... wilczy
wałprzeciwpowodziowy lub kolejowy
tunelkolejowy lub aerodynamiczny
DWORZECkolejowy lub autobusowy
tunelfoliowy lub kolejowy
taborkolejowy lub cygański
wagonwóz kolejowy lub tramwajowy
TUNELfoliowy, kolejowy lub aerodynamiczny
PRZEJAZDkolejowy z zaporami (lub bez)
TABORogół pojazdów do przewozu osób lub towarów (kolejowy, samochodowy)
towossamochód lub wagon kolejowy przeznaczony do przewozu osób, jak i towarów