Hasło:

towos

HasłoOkreślenie hasła
towospotoczne określenie pociągu towarowo-osobowego
towossamochód lub wagon kolejowy przeznaczony do przewozu osób, jak i towarów