Hasła do definicji:

rodnik organiczny pochodny toluenu

HasłoOkreślenie hasła
benzylrodnik organiczny pochodny toluenu
metylendwuwartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
METYLjednowartościowy rodnik organiczny, pochodny metanu
benzylrodnik aryloalkilowy pochodzący od toluenu