Hasła do definicji:

niziuchny, niziusieńki, niski

HasłoOkreślenie hasła
tyciniziuchny, niziusieńki, niski
niskiniziuchny, niziusieńki, niewysoki