Hasło:

bankieta

HasłoOkreślenie hasła
bankietapobocze szosy, toru kolejowego
bankietaw okopie: ława, nasyp ziemny do strzelania
bankietanasyp ochronny wzdłuż toru kolejowego
bankietaława fundamentowa
BANKIETAw okopach
BANKIETAława ziemna do strzelania
BANKIETAposzerzona, najniższa część funadamentu
BANKIETAniski nasyp kolejowy.