Hasło do krzyżówki:

niezdara

HasłoOkreślenie hasła
niedorajdaniezdara
niedołęganiezdara
fajtłapaniezdara
ŁAMAGAniezdara
ofiaraniezdara
NIEZGRABAniezdara
ofermaniedołęga, niezdara
ofermaniezdara, fajtłapa
nieudacznikniezdara, fajtłapa
fujaraniezdara, ślamazara
noganiezdara, niezgraba, niezgrabiasz
fujarafajtłapa, safanduła, niezdara
gamajdaniezdara, niezgraba, niezgrabiasz
OFIARAdatek lub niezdara
kapcanpotocznie niedołęga, niezdara
NIEDOŁĘGAłamaga, niezdara, fajtłapa
łajzaniedołęga, niedorajda, niezdara
ofiara... losu, czyli niezdara
kulfonczłowiek niezgrabny, niezdara
cymbałtępak, niezdara, głupiec
ofiarafajtłapa, niezdara, niezgraba
safandułafajtłapa, niezdara, niezgraba
NIEZGUŁAniezdara, fajtłapa, oferma
FUJARAgapa, oferma, niezdara
ciamciapot. niedołęga, niedorajda, niezdara
pierdoławulg. oferma, niezdara, niedorajda
ciapafajtłapa, niedołęga, niedorajda, niezdara
niedorajdalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
lebiegalekceważąco: fajtłapa, niezdara, niezgraba
niedołęgalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
niedojdalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
platfuslekcew. gapa, fajtłapa, niezdara
popapraniecpogard. nieudacznik, fajtłapa, niezdara
niezgułalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
sierotapot. oferma, niezdara, niedorajda
FAJTŁAPAniezguła, niezdara, oferma, łamaga
fajaniedorajda, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz
łamagalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
patałachpogard. antytalent, niezdara, niedorajda
ciamajdagamajda, niedołęga, niedorajda, niezdara