Hasło:

noga

HasłoOkreślenie hasła
nogajedna z czterech u stołu
nogadolna kończyna
nogakończyna ze stopą
nogamoże się komuś powinąć
nogaze stawem kolanowym
nogaz kostką i strzałką
nogaoferma i podpora
nogau niej kulą zawada
nogaod miednicy po paznokcie
nogapodstawiana złośliwie
nogameblarska podpora
nogazatrzymała Stewarta przy oknie na podwórze
nogakończyna niezdary
nogadzika - rapeta
nogasarny - cewka
nogaz udem
nogaz kostką i kolanem
noganie umie grać w piłkę
nogastołowa bez uda
nogastołowa mądrością nie grzeszy
noganózia, nóżka, nożyna
noganożysko, odnóże, stopa
nogapedał, kulfon
nogagira, giczoł, kulas
nogakopyto, badyl
nogapodstawa, podpora, podpórka
nogaoparcie, podparcie
nogafilar, cokół
noganiezguła, niedorajda, niedołęga
noganiedojda, ciamajda, gamajda
nogaciapa, ciapciak, ciemięga
nogaplatfus, gapa, fajtłapa
noganiezdara, niezgraba, niezgrabiasz
noganiemota, nieudacznik, ślamazara
nogałamaga, safanduła, patałach
nogapatafian, oferma, lebiega
nogafujara, trąba, faja
nogaosioł, sierota
nogaboże cielę, ofiara losu
nogakaleka życiowa, ecie-pecie