Hasła do definicji:

niezdara, ślamazara

HasłoOkreślenie hasła
fujaraniezdara, ślamazara
ofiaraniezdara
niedołęganiezdara
fajtłapaniezdara
ŁAMAGAniezdara
NIEZGRABAniezdara
niedorajdaniezdara
nieudacznikniezdara, fajtłapa
ofermaniedołęga, niezdara
ofermaniezdara, fajtłapa
kutafonniezdara, niezgraba, niezgrabiasz
OFIARAdatek lub niezdara
kapcanpotocznie niedołęga, niezdara
łajzaniedołęga, niedorajda, niezdara
ofiara... losu, czyli niezdara
kulfonczłowiek niezgrabny, niezdara
NIEDOŁĘGAłamaga, niezdara, fajtłapa
cymbałtępak, niezdara, głupiec
ofiarafajtłapa, niezdara, niezgraba
noganiezdara, niezgraba, niezgrabiasz
safandułafajtłapa, niezdara, niezgraba
NIEZGUŁAniezdara, fajtłapa, oferma
fujarafajtłapa, safanduła, niezdara
FUJARAgapa, oferma, niezdara
gamajdaniezdara, niezgraba, niezgrabiasz
niedorajdalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
lebiegalekceważąco: fajtłapa, niezdara, niezgraba
niedołęgalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
niedojdalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
platfuslekcew. gapa, fajtłapa, niezdara
popapraniecpogard. nieudacznik, fajtłapa, niezdara
fajaniedorajda, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz
łamagalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
niezgułalekcew. fajtłapa, niezdara, niezgraba
sierotapot. oferma, niezdara, niedorajda
FAJTŁAPAniezguła, niezdara, oferma, łamaga
ciamciapot. niedołęga, niedorajda, niezdara
patałachpogard. antytalent, niezdara, niedorajda
ciamajdagamajda, niedołęga, niedorajda, niezdara
ciapafajtłapa, niedołęga, niedorajda, niezdara
pierdoławulg. oferma, niezdara, niedorajda
NIEZGRABAczłowiek niezręczny, niezdara (mało zwinny)
OFERMAniezdara, łamaga (niedołęga), fajtłapa, ciamajda
KAPCANpot. niedołęga, niezdara, niedorajda, oferma
dupekdupuś, fajtłapa, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niedołęga
ciemięgafajtłapa, niedołęga, niedorajda, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz
kalekapot.lekcew. fujara, fajtłapa, safanduła, niezdara, niezgraba
Babaw przenośni o mężczyźnie; niezdara, niezgraba, niezguła, niezgrabiasz