Hasła do definicji:

niedostatek

HasłoOkreślenie hasła
nędzaniedostatek
brakniedostatek
biedaniedostatek
lukaniedostatek
deficytniedostatek, niedomiar
mankamentniedostatek czegoś
biedaubóstwo, niedostatek
mortusnędza, niedostatek
niedobórniedostatek czegoś
ubóstwobieda, niedostatek
lukabrak, niedobór, niedostatek
mizerianiedostatek, nędza, ubóstwo
niedomaganieniedostatek, defekt, feler
skazaniedostatek, minus, minusik
wadaniedostatek, nieprawidłowość, niedoskonałość
ubóstwoniedostatek, nędza, zubożenie
niezamożnośćbieda, niedostatek, nędza
zubożeniebieda, ubóstwo, niedostatek
usterkaniedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
ograniczonośćniedostatek, głód, niedobór
UBÓSTWObieda, niedostatek (nędza)
słabośćpotknięcie, niedostatek, niedoróbka
niedoskonałośćniedostatek, defekt, skaza
minusmankament, ułomność, niedostatek
niedobórniedostatek, niedosyt, nienasycenie
niedociągnięcieniedostatek, ułomność, słabość
mankamentdefekt, brak, niedostatek, skaza
NĘDZAwielkie ubóstwo, bieda, niedostatek
posuchaprzen. brak, niedostatek czegoś
posuchaprzen. niedobór, niedostatek, niedosyt
bryndzapospolicie; niedostatek, ubóstwo, mizeria
niedoróbkapot. niedoskonałość, niedostatek, słabość
brakniedostatek, niedomiar, niedosyt, deficyt, głód
maltuzjanizmteoria Malthusa usiłująca wyjaśnić bezrobocie, niedostatek
ubóstwobrak dostatecznych środków do życia, niedostatek
BRAKniedostatek czegoś np. czasu albo gotówki
anemianiedostatek hemoglobiny i krwinek czerwonych we krwi
NIEDOBÓRniedostatek np. tlenu w wodzie, azotu w glebie
dziadostwobrak środków do życia ; ubóstwo, bieda, niedostatek, zubożenie