Hasła do definicji:

niedostatek

HasłoOkreślenie hasła
lukaniedostatek
nędzaniedostatek
brakniedostatek
biedaniedostatek
ubóstwobieda, niedostatek
deficytniedostatek, niedomiar
mankamentniedostatek czegoś
biedaubóstwo, niedostatek
mortusnędza, niedostatek
niedobórniedostatek czegoś
niedociągnięcieniedostatek, ułomność, słabość
lukabrak, niedobór, niedostatek
mizerianiedostatek, nędza, ubóstwo
niedomaganieniedostatek , defekt , feler
skazaniedostatek, minus, minusik
wadaniedostatek, nieprawidłowość, niedoskonałość
ubóstwoniedostatek, nędza, zubożenie
niezamożnośćbieda, niedostatek, nędza
zubożeniebieda, ubóstwo, niedostatek
usterkaniedoróbka, niedostatek, nieprawidłowość
ograniczonośćniedostatek , głód , niedobór
UBÓSTWObieda, niedostatek (nędza)
słabośćpotknięcie , niedostatek , niedoróbka
niedoskonałośćniedostatek, defekt, skaza
minusmankament, ułomność, niedostatek
niedobórniedostatek, niedosyt, nienasycenie
mankamentdefekt, brak, niedostatek, skaza
NĘDZAwielkie ubóstwo, bieda, niedostatek
posuchaprzen. brak, niedostatek czegoś
posuchaprzen. niedobór , niedostatek , niedosyt
bryndzapospolicie; niedostatek , ubóstwo , mizeria
niedoróbkapot. niedoskonałość, niedostatek, słabość
brakniedostatek, niedomiar, niedosyt, deficyt, głód
maltuzjanizmteoria Malthusa usiłująca wyjaśnić bezrobocie, niedostatek
ubóstwobrak dostatecznych środków do życia, niedostatek
BRAKniedostatek czegoś np. czasu albo gotówki
anemianiedostatek hemoglobiny i krwinek czerwonych we krwi
NIEDOBÓRniedostatek np. tlenu w wodzie, azotu w glebie
dziadostwobrak środków do życia ; ubóstwo , bieda , niedostatek , zubożenie