Hasło:

luka

HasłoOkreślenie hasła
lukawolna przestrzeń
luka"Furtka" w prawie
lukamiejsce do zapełnienia
lukapuste miejsce
lukaszczelina
lukawolne miejsce, przerwa
lukazbyt duży odstęp
lukaotwór, dziura
lukaprzerwa między elementami
lukabrak
luka... w prawie, czyli brak przepisów
lukawolne miejsce w szeregu
lukaułomność
lukasłabość
lukawyrwa
lukamożna w nią coś wstawić
lukaniekompletność
lukamankament
lukawyłom
lukaniedobór
lukaniedostatek
lukaniedoskonałość
lukaprześwit
lukaprzelot
lukaprzedział
lukarozstęp
lukaodstęp
lukaszpara
lukaotwór
lukaubytek
lukadziura
lukaopuszczenie
lukabrak, przerwa
lukapuste miejsce, przerwa, opuszczenie
lukaubytek, wyrwa, szczelina
lukadziura, otwór, szpara
lukarozstęp, odstęp, prześwit
lukaprzelot, przedział, wyłom
lukanp. prawna, w wykształceniu
lukabrak, niedobór, niedostatek