Hasło do krzyżówki:

marazm

HasłoOkreślenie hasła
bezwładmarazm
apatiamarazm
bezwładmarazm, zastój
zastójstagnacja, marazm
bezruchmarazm, zastój
osłupienieapatia, marazm
zniechęceniebeznadzieja, marazm
bezwładinercja, marazm
letargnieruchomość, marazm, inercja
stagnacjamarazm, bezruch, inercja
drętwotaapatia, marazm, obojętność
zobojętnienieapatyczność, letarg, marazm
rezygnacjadepresja, frustracja, marazm
tępotamarazm, rezygnacja, załamanie
Patmarazm w interesach
gnuśnośćapatia, bezsilność, marazm
zwątpieniefrustracja, beznadzieja, marazm
immobilizmgnuśność, apatia, marazm
nudamartwota, marazm, bierność
śpiączkamarazm, letarg, uwiąd
blokadaakinezja, marazm, skostnienie
zastójmarazm, martwota, skostnienie
obojętnośćindolencja, letarg, marazm
jałowiznabezwład, marazm, bezczynność
inercjaapatia, gnuśność, marazm
otępieniebezwolność, apatia, marazm
posuchamarazm, bezruch, stagnacja
otępiałośćmarazm, zobojętnienie, rezygnacja
bezwolnośćniemoc, apatia, gnuśność, marazm
bezczynnośćimpotencja, gnuśność, apatia, marazm
uwiądprzen. zanik, marazm, zastój
bezwładnośćapatia, gnuśność, marazm, bezruch, bezczynność