Hasła do definicji:

marazm

HasłoOkreślenie hasła
apatiamarazm
bezwładmarazm
bezwładmarazm, zastój
zastójstagnacja, marazm
bezruchmarazm, zastój
osłupienieapatia, marazm
zniechęceniebeznadzieja, marazm
bezwładinercja, marazm
letargnieruchomość, marazm, inercja
posuchamarazm, bezruch, stagnacja
zwątpieniefrustracja, beznadzieja, marazm
immobilizmgnuśność, apatia, marazm
Patmarazm w interesach
otępieniebezwolność, apatia, marazm
blokadaakinezja, marazm, skostnienie
zastójmarazm, martwota, skostnienie
obojętnośćindolencja, letarg, marazm
drętwotaapatia, marazm, obojętność
śpiączkamarazm, letarg, uwiąd
gnuśnośćapatia, bezsilność, marazm
stagnacjamarazm, bezruch, inercja
inercjaapatia, gnuśność, marazm
otępiałośćmarazm, zobojętnienie, rezygnacja
tępotamarazm, rezygnacja, załamanie
jałowiznabezwład, marazm, bezczynność
zobojętnienieapatyczność, letarg, marazm
rezygnacjadepresja, frustracja, marazm
nudamartwota, marazm, bierność
bezczynnośćimpotencja, gnuśność, apatia, marazm
uwiądprzen. zanik, marazm, zastój
bezwolnośćniemoc, apatia, gnuśność, marazm
bezwładnośćapatia, gnuśność, marazm, bezruch, bezczynność