Hasło:

tępota

HasłoOkreślenie hasła
tępotabrak inteligencji
tępotaumysłowość do naostrzenia
tępotaograniczenie
tępotaograniczoność
tępotaantonim bystrości i zdolności
tępotaociężałość umysłowa
tępotajednym słowem brak zdolności i bezmyślność
tępotagłupota, głupawość, głupowatość
tępotagłupkowatość, bezmyślność, bałwaństwo
tępotaograniczoność, ograniczenie, niepojętność
tępotadebilizm, idiotyzm, zidiocenie
tępotakretynizm, kretyństwo, skretynienie
tępotabezmózgowie, odmóżdżenie
tępotaodrętwienie, otępiałość, otępienie
tępotadrętwota, obojętność, zobojętnienie
tępotabierność, bezczynność
tępotapoet. bezczyn
tępotainercyjność, pasywność, bezwolność
tępotaosowiałość, apatyczność, apatia
tępotamarazm, rezygnacja, załamanie
tępotaparaliż, bezwład, letarg
tępotaśpiączka, jałowizna
tępotatępak, matoł, głupi
tępotagłupol, głupek, głupiec
tępotaprzygłup, przygłupek, tuman
tępotagamoń, półgłówek, półgłupek
tępotabęcwał, głąb, cymbał
tępotakołek, ciołek, pacan
tępotatłumok, tłuk, cep
tępotacap, trep, młot
tępotadureń, bałwan, idiota
tępotakretyn, imbecyl, debil
tępotamuł, baran, osioł
tępotajełop, jełopa, czub
tępotaświrus, palant, patafian
tępotabezmózgowiec, wolnomyśliciel, pomyleniec
tępotapomylony, świr, szajbus
tępotaposp. wał
tępotawulg. kutafon
tępotakiep, ciemna masa, ciemny żłób