Hasła do definicji:

lek

HasłoOkreślenie hasła
niepokójlęk
aspirynalek
cyklęk
lekarstwolek
famotydynalek
obawalęk
strachlęk
łukłęk
CodiparPrzeciwbólowy lek
opodeldoklek przeciwgośćcowy
salwarsanlek przeciwkiłowy
paslek przeciwgruźliczy
ataraxlek uspokajający
proszeklek, specyfik
miksturapłynny lek
amiodaronlek antyarytmiczny
ASPIRYNApopularny lek
IBUPROMlek przeciwbólowy.
obawalęk, strach
biovitallek witaminowy
akrofobialęk wysokości
nospalek rozkurczowy
syropsłodki lek
Czopeklek doodbytniczy
diuretyklek moczopędny
prozaclek antydepresyjny
analganlek przeciwbólowy
amitryptylinalek przeciwdepresyjny
bromlek nasenny
cykorlęk potocznie
obawastrach, lęk
binazinlek przeciwnadciśnieniowy
biowitallek witaminowy
synklina... czyli łęk
płochliwywyrażający lęk
acebutolollek przeciwnadciśnieniowy
ESPUMISANlek przeciwwzdęciowy
syroppłynny lek
tiokollek wykrztuśny
eleniumlek uspokajający