Hasło:

synklina

HasłoOkreślenie hasła
synklinawklęsły fragment fałdu skorupy ziemskiej
synklina... czyli łęk
synklinadeformacja tektoniczna
synklinaprzeciwieństwo antykliny