Hasła do definicji:

imaginacja

HasłoOkreślenie hasła
omamimaginacja
wyobraźniaimaginacja
przywidzenieimaginacja
omamimaginacja, chimera
WYOBRAŹNIAfantazja, imaginacja
zwidurojenie, imaginacja
fatamorganaimaginacja, fantasmagoria
przywidzenieimaginacja, majak, widziadło
iluzjazłuda, imaginacja, fikcja
Fantazjainwencja, imaginacja, polot
widzeniefantom, imaginacja, majak
majakimaginacja, halucynacja, urojenie
halucynacjazłuda, urojenie, imaginacja
widziadłoimaginacja, majak, zwid
polotimaginacja, rozmach, esprit
wizjazłuda, urojenie, imaginacja
pomyślunekpot. inwencja, imaginacja, fantazja
zwidzenieprzestarz. urojenie, imaginacja, majak