Hasło:

widziadło

HasłoOkreślenie hasła
widziadłohalucynacja
widziadłoobraz postaci lub rzeczy, który się przyśnił lub przywidział
widziadłomara, widmo
widziadłofantom
widziadłowidzenie, wizja, zjawa
widziadłoobjawienie, halucynacja, przywidzenie
widziadłoiluzja, złudzenie, złuda
widziadłopoet. ułuda
widziadłomamidło, urojenie, chimera
widziadłoimaginacja, majak, zwid
widziadłoomam, fantom
widziadłofantazmat, fantasmagoria
widziadłoprzestarz. zwidzenie
WIDZIADŁOzjawa, duch, majak, urojenie
WIDZIADŁOfilm z Marzeną Trybałą