Hasła do definicji:

ftyzjatra - w zakresie gruźlicy płuc

HasłoOkreślenie hasła
lekarzftyzjatra - w zakresie gruźlicy płuc
naukaftyzjatria - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
naukaftyzjologia - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
FTYZJATRIAnauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc
ftyzjatrianauka o gruźlicy płuc i jej leczeniu
ftyzjologiaftyzjatria - nauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc