Hasło:

ftyzjatria

HasłoOkreślenie hasła
ftyzjatrianauka o gruźlicy płuc i jej leczeniu
ftyzjatriapulmonologia
ftyzjatriaftyzjologia
FTYZJATRIAnauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc