Hasło:

nauka

HasłoOkreślenie hasła
naukapobierana przez ucznia
naukaczasem idzie w las
naukaedukacja
naukakształcenie się
naukamorał, przestroga
naukana nią nigdy nie jest za późno
naukaobowiązek ucznia
naukaoby nie poszła w las
naukapowinność ucznia
naukai edukacja, i morał
naukamorał i studia
naukaniedobrze, gdy kończy w lesie
naukakazanie i wiedza
naukamorał i dyscyplina
naukazdobywanie wiedzy
naukalepiej, żeby nie poszła w las
naukabiologia lub fizyka
naukamikrologia - zajmuje się badaniem obiektów mikroskopowej wielkości
naukai przestroga, i historia
naukakształcenie
naukauczenie się
naukaźle, gdy idzie w las
nauka... daje wiele, ale życie więcej
naukaangielskiego - metodą Callana
naukazajmuje się problemami muzealnictwa, muzeum to muzeologia
naukaklucz do wiedzy
naukazajmująca się opisem i badaniem kryształów to krystalografia
naukawykonywania robót inżynierskich to inżynieria
naukaekologia - bada wzajemne stosuki między organizmami a środowiskiem
naukaekonometria - ustalanie prawidłowości ekonomicznych metodą statystyki
naukainkunabulistyka - badanie inkunabułów
naukainformatyka - teoria informacji naukowej i ekonomicznej
naukaelektromedycyna - leczenie za pomocą prądu elektrycznego
naukaelektronika - praktyczne wyzyskiwanie skutków ruchu elektronów
naukaelektrotechnika - zastosowanie zjawisk elektrycznych i magnetycznych
naukaepigrafika - badanie napisów na twardym materiale
naukaergonomia - badanie warunków pracy
naukaetiopistyka - bada języki, historię i kulturę Etiopii
naukaetnonimia - badania nazw narodów
naukaetnosocjologia - badanie organizacji i instytucji ludów