Hasła do definicji:

formułka stawiana przez twórców rycin i rysunków w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora

HasłoOkreślenie hasła
delineavitformułka stawiana przez twórców rycin i rysunków w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora
pinxitformułka stawiana przez twórców obrazów lub grafik w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora
sculpsitformułka stawiana przez rytowników w podpisie dzieła, obok własnego nazwiska autora